AZeeWokk LV.19 Sage
Aug 6, 2020, 08:03 PM 8 read

https://discord.gg/4J98sBs Hello all! (๐‘๐Ž๐‹๐„๐๐‹๐€๐˜ ๐Ž๐๐‹๐˜) Tri-State First Responders (T-SFR) is looki

Looking for Group
AZeeWokk Game ID: AZeeWokk
PC MIC ASAP
Start Time ASAP A new team has been created.

https://discord.gg/4J98sBs Hello all! (๐‘๐Ž๐‹๐„๐๐‹๐€๐˜ ๐Ž๐๐‹๐˜) Tri-State First Responders (T-SFR) is looking for more members to join in on the fun when it comes to Roleplay in the world of (FiveM) Grand Theft Auto! We strive to give people the opportunity to both have fun and make an experience out of the time spent here. ๐€๐†๐„ ๐‹๐ˆ๐Œ๐ˆ๐“ ๐ˆ๐’ 15+! If you would be interested, DM us and we'd love to have you be apart of the community! ๐€๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฉ๐ž๐จ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐ง๐ฅ๐ฒ!! ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐๐ž ๐š๐›๐จ๐ฏ๐ž ๐ญ๐จ ๐ฃ๐จ๐ข๐ง ๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ซ๐!!!

Comment 0

Home